Choď na obsah Choď na menu
 


Trnava (mesto) - sídla okrskov

31. 10. 2010

Trnava – 56 okrskov

 

1. MsÚ - radnica, Hlavná 1

2. MsÚ, Trhová 3

3. Gymnázium J.Hollého, J.Hollého 9

4. Ubytovňa SSS, Ul. Kollárova 24

5. MŠ, Ul. Hodžova 40

6. SPŠ dopravná, Ul. Študentská 23

7. SPŠ. Ul. Komenského 1

8. SPŠ, Ul. Komenského 1

9. Zariadenie pre seniórov, Ul. T. Vansovej 5

10. Pedag.a soc.akad.bl.Laury,Kalinčiakova 47

11. Odborné učilište, Ul. Lomonosovova 8

12. SPŠ stavebná, Ul. Lomonosovova 7

13. Základná umelecká škola, Ul. Mozartova 10

14. Základná umelecká škola, Ul. Mozartova 10

15. Základná umelecká škola, Ul. Mozartova 10

16. Základná umelecká škola, Ul. Mozartova 10

17. SSS-klub dôchodcov, Ul.L.van Beethovena 20

18. ZŠ, Ul. K. Mahra 11

19. ZŠ, Ul. J. Bottu 27

20. ZŠ, Ul. A. Kubinu 34

21. ZŠ, Ul. A. Kubinu 34

22. Univerz. sv.Cyrila a Metoda, nám. J.Herdu 2

23. Univerz. sv.Cyrila a Metoda, Nám.J.Herdu 2

24. Obchodná akadémia, Ul. Kukučínova 2

25. MŠ, Ul. Ľudová 27

26. MŠ, Okružná ul. 19

27. ZŠ, Ul. Atómová 1

28. ZŠ, Ul. Atómová 1

29. ZŠ, Ul. Atómová 1

30. ZŠ, Nám. Slov. učen. tovarišstva 15

31. ZŠ, Nám. Slov. učen. tovarišstva 15

32. ZŠ, Nám. Slov. učen. tovarišstva 15

33. SOŠ polytechnická, Ul. Konariekova 17

34. ZŠ, Ul. Vančurova 38

35. MŠ, Ul. Spartakovská 6

36. ZŠ, ul. Spartakovská 5

37. ZŠ, Ul. Spartakovská 5

38. ZŠ, ul. Spartakovská 5

39. MŠ, Ul. T. Tekela 1

40. SSS - malometráž.byty, Ul. V. Clementisa 51

41. SSS - malometráž.byty, Ul. V. Clementisa 51

42. MŠ, V jame 27

43. ZŠ elokované pracovisko, V jame 3

44. ZŠ elokované pracovisko, V jame 3

45. ZŠ elokované pracovisko, V jame 3

46. ZŠ, Ul. M. Gorkého 21

47. ZŠ, Ul. M. Gorkého 21

48. Materská škola, Ul. Limbová 4

49. ZŠ elokované pracovisko, Ul. Limbová 3

50. ZŠ elokované pracovisko, Ul. Limbová 3

51. ZŠ elokované pracovisko, Ul. Limbová 3

52. ZŠ elokované pracovisko, Ul. Limbová 3

53. Centrum pedagog.-psychol. poradenstva, Jiráskova 25

54. TU, Pedagogická fakulta, Priemyselná  ul. 4

55. KD, ul. Sereďská 131, Modranka

56. ZŠ s MŠ, ul. I. Krajsku 29, Modranka

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.