Choď na obsah Choď na menu
 


Okres Dunajská Streda

13. 12. 2010

Prednosta obvodného úradu: Krascsenics Peter, Ing.

 

Starostovia zvolení v r. 2010 a kandidáti

 

Dunajská Streda, Baka, Alžbeta Csíziková, 440, Zvolená, NEKA

Baka, Július Kováts, 368, NEKA

Baloň, Frigyes Matus, 354, Zvolený, SMK-MKP

Baloň, Atila Bartalos, 134, MOST - HÍD

Báč, Helena Vonyiková, 106, Zvolená, NEKA

Báč, Balázs Albert, 99, SDKÚ-DS, KDH

Báč, Ladislav Kulcsár, 95, NEKA

Báč, Viliam Végh, 45, NEKA

Báč, Ján Csibri, 9, MOST - HÍD

Báč, Irena Jávorcsiková, 9, NEKA

Bellova Ves, Anna Baloghová, 57, Zvolená, NEKA

Bellova Ves, Jozef Fischer, 40, NEKA

Bellova Ves, Alexandra Dunajová - Spily, 29, ND

Bellova Ves, Juraj Ecker, 26, NEKA

Blahová, Nataša Rajcsányiová, 95, Zvolená, SDKÚ-DS, SaS, KDH

Blahová, Alfréd Kuczman, 48, NEKA

Blahová, Jozef Czifra, 38, MOST - HÍD

Blahová, František Dubravec, 29, NEKA

Blahová, Štefan Štrbka, 27, NEKA

Blahová, Peter Fischer, 4, NEKA

Blatná na Ostrove, Terézia Földváryová, 250, Zvolená, NEKA

Blatná na Ostrove, Ondrej Szalay, 103, MOST - HÍD

Blatná na Ostrove, Soňa Csibová, 98, NEKA

Blatná na Ostrove, Brigita Nagyová, 63, SMK-MKP

Blatná na Ostrove, Ľudovít Albert, 12, NEKA

Bodíky, Robert Soós, 153, Zvolený, SMK-MKP

Bodíky, Magdaléna Ághová, 68, NEKA

Boheľov, Mária Kázmérová, 127, Zvolená, SMK-MKP

Boheľov, Hajnalka Kossárová, 73, NEKA

Boheľov, Jozef Kázmér, 40, MOST - HÍD

Čakany, Lívia Bugárová, 207, Zvolená, NEKA

Čenkovce, Jozef Karika, 341, Zvolený, NEKA

Čenkovce, Štefan Duducz, 184, MOST - HÍD

Čenkovce, Andrea Kalmár, 168, SMK-MKP

Čiližská Radvaň, István Csikász, 515, Zvolený, SMK-MKP

Čiližská Radvaň, Ferenc Takács, 200, MOST - HÍD

Dobrohošť, Jozef Boráros, 132, Zvolený, NEKA

Dolný Bar, Oskár Bereczk, 188, Zvolený, SMK-MKP, MOST - HÍD

Dolný Štál, Éva Csóka, 368, Zvolená, SMK-MKP

Dolný Štál, Tibor Németh, 310, NEKA

Dolný Štál, Tomáš Horváth, 170, NEKA

Dolný Štál, Zuzana Domonkosová, 118, NEKA

Dolný Štál, Ladislav Lengyel, 45, MOST - HÍD

Dolný Štál, Jozef Mozgay, 45, NEKA

Dolný Štál, Gitta Neuwirth, 9, NEKA

Dunajská Streda, Zoltán Hájos, 4 382, Zvolený, SMK-MKP

Dunajská Streda, Anna Juhos, 2 803, MOST - HÍD

Dunajská Streda, Edmund Örzsik, 607, NEKA

Dunajský Klátov, Mária Csibová, 222, Zvolená, MOST - HÍD

Dunajský Klátov, Michal Szekács, 103, NEKA

Dunajský Klátov, Juraj Takács, 22, NEKA

Gabčíkovo, Iván Fenes, 1 566, Zvolený, SMK-MKP

Gabčíkovo, Ladislav Baranyai, 828, MOST - HÍD

Gabčíkovo, Ján Bott, 363, NEKA

Gabčíkovo, Juraj Csörgő, 28, SDKÚ-DS

Holice, Imrich Vajas, 609, Zvolený, SMK-MKP

Holice, Vojtech Ravasz, 352, MOST - HÍD

Holice, Blanka Menyhartová, 112, NEKA

Holice, Zoltán Kósa, 108, NEKA

Horná Potôň, Tivadar Sidó, 894, Zvolený, NEKA

Horná Potôň, Zoltán Horváth, 126, MOST - HÍD

Horná Potôň, Tibor Sklut, 93, NEKA

Horné Mýto, Eduard Zalka, 293, Zvolený, SMK-MKP

Horné Mýto, Rudolf Almási, 158, NEKA

Horné Mýto, Andrej Puss, 143, MOST - HÍD

Horný Bar, Štefan Bodó, 563, Zvolený, NEKA

Horný Bar, Ervin Gombai, 98, NEKA

Hubice, Štefan Radics, 113, Zvolený, SMER

Hviezdoslavov, Ján Čepko, 183, Zvolený, NEKA

Hviezdoslavov, Ján Ozogány, 78, SMER

Jahodná, Jarmila Csibová, 407, Zvolená, NEKA

Jahodná, Alexander Rigó, 165, SMK-MKP

Jahodná, Adrian Nagy, 115, NEKA

Jahodná, Ferdinand Füsi, 82, NEKA

Jahodná, Július Mórocz, 42, NEKA

Jahodná, Jolana Černá, 37, NEKA

Jahodná, Alexander Godó, 9, SMER

Janíky, Lajos Berner, 341, Zvolený, MOST - HÍD

Janíky, Balázs Klúcsik, 98, NEKA

Janíky, Alexander Hegedüs, 41, NEKA

Jurová, Ladislav Matuška, 189, Zvolený, MOST - HÍD

Jurová, Priska Ábrahámová, 170, NEKA

Kľúčovec, Tibor Both, 156, Zvolený, SMK-MKP

Kľúčovec, Ildikó Halgas, 115, MOST - HÍD

Kostolné Kračany, Ladislav Gódány, 400, Zvolený, MOST - HÍD, SMK-MKP

Kostolné Kračany, Attila Szekács, 290, NEKA

Kráľovičove Kračany, Jana Gányovicsová, 587, Zvolená, NEKA

Kráľovičove Kračany, Imrich Bors, 63, SMK-MKP

Kráľovičove Kračany, Ján Csiba, 33, SMER

Kútniky, František Bokros, 360, Zvolený, NEKA

Kvetoslavov, Zoltán Sojka, 249, Zvolený, SDKÚ-DS

Kvetoslavov, Ladislav Maczala, 106, MOST - HÍD

Kvetoslavov, Branislav Vlčko, 98, NEKA

Kvetoslavov, Valéria Saková, 76, NEKA

Kyselica, Pavol Hideghéti, 52, Zvolený, SMK-MKP

Kyselica, Ladislav Barta, 31, SDKÚ-DS

Lehnice, František Szitási, 916, Zvolený, SDKÚ-DS

Lúč na Ostrove, Ladislav Kiss, 215, Zvolený, NEKA

Lúč na Ostrove, Eduard Rabay, 175, MOST - HÍD

Lúč na Ostrove, Priska Ábrahámová, 147, SMK-MKP

Macov, Ľudmila Láníková, 73, Zvolená, SMER

Macov, Ľuboš Lukačovič, 52, NEKA

Macov, Jozef Fekete, 16, SMK-MKP

Mad, Gabriel László, 286, Zvolený, SMK-MKP

Malé Dvorníky, Zoltán Marczell, 510, Zvolený, MOST - HÍD

Medveďov, Ladislav Morva, 167, Zvolený, SMK-MKP

Mierovo, Jozef Állo, 130, Zvolený, SMK-MKP

Mierovo, Andrea Némethová, 98, MOST - HÍD

Mierovo, Ildikó Benkovská, 54, NEKA

Michal na Ostrove, Ladislav Bögi, 301, Zvolený, SMK-MKP

Michal na Ostrove, Béla Gálfy, 213, MOST - HÍD

Nový Život, Tibor Fehér, 718, Zvolený, SMK-MKP

Nový Život, Edita Szamaránszká, 496, MOST - HÍD

Ňárad, Dénes Miklós, 199, Zvolený, NEKA

Ňárad, Vojtech Miklós, 161, NEKA

Ňárad, Mikuláš Végh, 77, SMK-MKP

Ňárad, Eva Nagyová, 26, NEKA

Ohrady, Jozef Kubik, 649, Zvolený, NEKA

Ohrady, Július Bíró, 194, MOST - HÍD

Okoč, Ladislav Polák, 1 103, Zvolený, SMK-MKP

Okoč, Jozef Bogár, 556, NEKA

Okoč, Ladislav Lukovics, 156, MOST - HÍD

Okoč, Vincent Jeriga, 41, NEKA

Oľdza, Tibor Mészáros, 164, Zvolený, SMK-MKP

Oľdza, Teodor Szabó, 63, MOST - HÍD

Orechová Potôň, Szilárd Gálffy, 825, Zvolený, NEKA

Orechová Potôň, Ildikó Kovácsová, 220, MOST - HÍD

Padáň, Zoltán Szabó, 216, Zvolený, MOST - HÍD

Padáň, Attila Lázok, 167, SMK-MKP

Padáň, Arpád Varga, 158, NEKA

Pataš, Ľudovít Kiss, 190, Zvolený, SMK-MKP

Pataš, Ernest Takács, 165, NEKA

Pataš, Adrian Füssy, 134, MOST - HÍD

Pataš, Ernő Csémy, 20, NEKA

Potônske Lúky, Alajos Rostás, 124, Zvolený, SMK-MKP

Potônske Lúky, Benjamin Kolber, 23, NEKA

Povoda, Alexander Csóka, 362, Zvolený, NEKA

Povoda, Monika Kubovicsová, 231, NEKA

Rohovce, Eugen Horváth, 380, Zvolený, NEKA

Sap, Imrich Bartal, 178, Zvolený, SMK-MKP

Sap, Edita Tóthová, 119, MOST - HÍD

Sap, Ildikó Bartalosová, 42, NEKA

Sap, Ľudovít Tóth, 7, NEKA

Šamorín, Gabriel Bárdos, 2 912, Zvolený, SMK-MKP

Šamorín, Pavol Špaček, 887, NEKA

Šamorín, Erika Šoltésová, 773, MOST - HÍD

Šamorín, Radovan Blažek, 98, SMER

Štvrtok na Ostrove, Péter Őry, 486, Zvolený, SMK-MKP

Štvrtok na Ostrove, Štefan Csöllei, 178, NEKA

Topoľníky, László Bacsó, 1 123, Zvolený, SMK-MKP

Topoľníky, Peter Krascsenics, 709, MOST - HÍD

Trhová Hradská, Roland Zsoldos, 632, Zvolený, NEKA

Trhová Hradská, Alexander Bögi, 291, NEKA

Trhová Hradská, Arpád Földes, 267, NEKA

Trhová Hradská, Larisa Urbančok, 72, NEKA

Trhová Hradská, Rajmund Rédvai, 67, MOST - HÍD

Trhová Hradská, Ľudovít Szabó, 24, NEKA

Trnávka, Imre Tóth, 145, Zvolený, NEKA

Trnávka, Anna Lengyelová, 60, NEKA

Trnávka, Jozef Horváth, 57, SMER

Trnávka, František Tóth, 0, MOST - HÍD

Trstená na Ostrove, Helena Lelkesová, 195, Zvolená, NEKA

Trstená na Ostrove, Alfréd Pavlicsek, 102, NEKA

Veľká Paka, Alexander Hunka, 216, Zvolený, SDKÚ-DS, SMK-MKP

Veľká Paka, Daniela Bzdúšeková, 205, KDH

Veľká Paka, Irena Kosťová, 85, MOST - HÍD

Veľké Blahovo, Mária Bödők, 436, Zvolená, NEKA

Veľké Blahovo, Rudolf Matejčík, 341, MOST - HÍD

Veľké Blahovo, Tibor Molnár, 99, SMK-MKP

Veľké Dvorníky, Ernest Tóth, 359, Zvolený, SMK-MKP

Veľké Dvorníky, Attila Paraszti, 131, MOST - HÍD

Veľké Dvorníky, Gábor Bíró, 127, NEKA

Veľký Meder, Alexander Néveri, 1 211, Zvolený, SMK-MKP

Veľký Meder, Ladislav Rudický, 1 082, NEKA

Veľký Meder, Samuel Lojkovič, 891, NEKA

Veľký Meder, Dénes Mikóczy, 792, NEKA

Veľký Meder, Andrej Takács, 36, NEKA

Vieska, Rozália Angyalová, 222, Zvolená, NEKA

Vieska, Imrich Puha, 89, MOST - HÍD

Vojka nad Dunajom, Donald Álló, 264, Zvolený, NEKA

Vojka nad Dunajom, Iveta Szalayová, 28, NEKA

Vojka nad Dunajom, Jozef Kmotrík, 21, SMK-MKP

Vrakúň, Ákos Horváth, 625, Zvolený, SMK-MKP

Vrakúň, János Fekete, 503, MOST - HÍD

Vrakúň, Ľudovít Fodor, 166, NEKA

Vydrany, Ladislav Balódi, 566, Zvolený, NEKA

Vydrany, Štefan Tóth, 200, SMK-MKP

Vydrany, Michal Rácz, 71, NEKA

Zlaté Klasy, Ladislav Matiaško, 717, Zvolený, MOST - HÍD

Zlaté Klasy, Ladislav Farkas, 444, SMK-MKP

Zlaté Klasy, Ján Rigó, 236, RIS

Zlaté Klasy, Erika Razgyelová, 77, NEKA

Zlaté Klasy, Igor Dudík, 50, NEKA

Zlaté Klasy, Jozef Mészáros, 41, NEKA

Zlaté Klasy, Anton Lakatos, 0, ĽS-HZDS

 

Mestá a obce okresu Dunajská Streda

(Prekliky sú dočasne na Wikipédiu)

 

Báč | Baka | Baloň | Bellova Ves | Blahová | Blatná na Ostrove | Bodíky | Boheľov | Čakany | Čenkovce | Čiližská Radvaň | Dobrohošť | Dolný Bar | Dolný Štál | Dunajská Streda | Dunajský Klátov | Gabčíkovo | Holice | Horná Potôň | Horné Mýto | Horný Bar | Hubice | Hviezdoslavov | Jahodná | Janíky | Jurová | Kľúčovec | Kostolné Kračany | Kráľovičove Kračany | Kútniky | Kvetoslavov | Kyselica | Lehnice | Lúč na Ostrove | Macov | Mad | Malé Dvorníky | Medveďov | Mierovo | Michal na Ostrove | Ňárad | Nový Život | Ohrady | Okoč | Oľdza | Orechová Potôň | Padáň | Pataš | Potônske Lúky | Povoda | Rohovce | Sap | Šamorín | Štvrtok na Ostrove | Topoľníky | Trhová Hradská | Trnávka | Trstená na Ostrove | Veľká Paka | Veľké Blahovo | Veľké Dvorníky | Veľký Meder | Vieska | Vojka nad Dunajom | Vrakúň | Vydrany | Zlaté Klasy

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.